Re-data Solutions

Re-data Solutions is een trade name van CMS Engineering B.V. 

Re-data Solutions is een kennisinstituut dat zorgt voor een grotere operationele betrouwbaarheid, efficiëntie en productiviteit van machineparken, maar ook tot behoud van materialen en energie door het toepassen van tribologische principes.

Kernactiviteiten zijn het adviseren en begeleiden bij het organiseren van de afdeling smeertechnisch onderhoud. Daarnaast biedt Re-data Solutions trainingen aan die nieuwe inzichten geven op het gebied van tribologie. 

Dit zorgt concreet voor de volgende voordelen:

  • Verminderen van energieverbruik door lagere wrijving en slijtage
  • Verminderen op onnodig onderhoud en vervangingskosten
  • Verlengen levensduur en verhogen betrouwbaarheid
  • Verhogen bezettingsgraad en efficiëntie
  • Verminderen van onderzoekskosten naar oorzaak storingen
  • Verminderen van extra mankrachten (door minder correctief onderhoud)
  • Verminderen van afvalstromen
  • Verhogen van veiligheid op de werkvloer