Olie analyses


Stel u voor, uw machinepark bestaat uit 300 machines. Daarbij zijn 4 laboratoriums betrokken die olie analyses verzorgen met elk een eigen lay-out. Gevolg is dat u verschillende manieren van rapportages ontvangt en moet interpreteren.


Om hier standaardisatie in te krijgen, kan CMSE voor u alle olie analyses laten uitvoeren op uw smeeroliën, smeervetten en hydraulische vloeistoffen. Alle monsters worden uitsluitend gediagnosticeerd door ervaren tribologen. Het laboratorium dat de olie analyses uitvoerd is uitgerust met de meest moderne analytische apparaten. 


CMSE kan monstername voor u regelen of u voorzien van voordelige en eenvoudig te gebruiken kits. De monsters kunnen vervolgens naar het laboratorium worden verstuurd, met een standaard verwerkingstijd van 24 uur na ontvangst. Indien er tijdens de analyses (potentieel) risicovolle situaties worden aangetroffen, brengt CMSE u meteen per telefoon of email op de hoogte zodat u maatregelen kunt nemen.


CMSE zorgt er voor dat alle olie analyses toegankelijk zijn via één oliebewakingssysteem. Doordat u beschikt over één oliebewakingssysteem, kunt u de gegevens monitoren. In het vervolg heeft u met één  oliebewakingssysteem overzicht over alle olie analyses die uitgevoerd zijn.


Bij de eerste oplevering van de olie analyses heeft u recht op het volgen van een gerichte training over uw olie analyses.
Indien u interesse heeft, neem dan contact op.