Trainingen


CMS Engineering geeft 1 op 1 trainingen die zich richten op tribologie. Tribologie is een vakgebied dat specifiek onderzoek doet naar wrijving en slijtage die kunnen ontstaan op contactvlakken van materialen. De trainingen die worden gegeven bieden nieuwe inzichten in alle aspecten van tribologie die bepalend zijn voor de levensduur, de prestatie en de betrouwbaarheid van machines en hun onderdelen. 

Tribologie

Tribologie is een vakgebied dat specifiek onderzoek doet naar wrijving en slijtage die kunnen ontstaan op contactvlakken van materialen. Het begrip tribologie is afgeleid van het griekse werkwoorden “tribo” en "logos", wat "de leer van de wrijving" betekent. 


Tribologie houdt zich bezig met slijtage, wrijving en smering. Strikt genomen is het de leer van de wisselwerking tussen verschillende oppervlakken. De onbekendheid van de naam doet geen recht aan de impact die tribologie heeft op industriële processen en de economie. Simpel gezegd gaan door wrijving machineonderdelen slijten en uiteindelijk leidt dat tot schade, storingen en uitval. Er wordt geschat dat alleen al de in economie van de VS elk jaar 1 á 2% procent van het BBP verloren gaat aan slijtage van machines en ander materieel.


Sinds het Jost Report wat in 1966 door Peter Jost werd gepresenteerd, wordt dan ook over de hele wereld onderzoek gedaan naar verschillende tribologische aspecten. Dit om niet alleen wrijving in een machine te verminderen maar ook om de levensduur van de machine te verlengen. Het toepassen van tribologische principes leidt tot grotere operationele betrouwbaarheid, efficiëntie en productiviteit, maar ook tot behoud van materialen en energie.

Onderwerpen trainingen

Een greep van onderwerpen die aan bod komen tijdens de trainingen:

 • Onderhoudsstrategie
 • Theorie van smering
 • Smeermiddelen
 • Smeermiddelformulering
 • Toepassingen en prestaties van vet
 • Smeermiddelkeuze
 • Testen en prestatieanalyse van smeermiddelen
 • Aanbrengen van smeermiddelen
 • Preventief en voorspellend onderhoud
 • Conditionering van smeermiddelen
 • Opslag en beheer van smeermiddelen